Categories
News

L’Ajuntament adjudica a MediaUrban un solar municipal per fer habitatge assequible

El projecte és obra de Mediaurban (Grup Mediapro) i Hàbitat3. La construcció és farà a ‘L’Illa Sibèria’ al Barri de La Plata.


El projecte, que incrementa en 47 el parc d’habitatge assequible de la ciutat, ha estat dissenyat per Mediaurban i la gestió anirà a càrrec de la Fundació Hàbitat3.


És el primer solar que l’Ajuntament adjudica a una iniciativa privada empresarial perquè edifiqui i gestioni pisos de lloguer per sota dels preus de mercat i també per sota dels preus de l’habitatge protegit.


Es tracta d’un nou model de promoció delegada a través del qual l’Ajuntament coresponsabilitza l’empresa privada sense perdre mai la propietat del sòl, que continuarà essent municipal.


L’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha seleccionat el projecte presentat per Mediaurban (l’Agència de Continguts Urbans del Grup Mediapro), i la Fundació Habitat3, per a la construcció, en règim de dret de superfície, de 47 habitatges socials de lloguer públic al carrer Badajoz 11-15, al barri del Poblenou. Els habitatges estaran dotats d’Habitant, l’app dissenyada per Mediaurban. Amb aquesta adjudicació l’Ajuntament implanta per primera vegada un nou model del que s’anomena la “promoció delegada” a través del qual adjudica a tercers la promoció de projectes d’habitatge de preu assequible sense perdre mai la propietat del sòl. En aquest cas, per primera vegada, l’adjudicatari i promotor no és una fundació o una entitat sense ànim de lucre sinó una societat mercantil, i la proposta guanyadora de la licitació ha ofert que el preu de l’habitatge que es construirà no només estiguiper sota del preu de mercat sinó també per sota del preu de l’habitatge de protecció oficial.

Els preus dels lloguers se situaran entre els 5,5 €/m2 i els 7 €/m2, davant dels 13-14 euros de mitjana. Mediaurban, doncs, ha presentat un projecte de construcció de 47 pisos de lloguer protegit amb una superfície entre 50 i 80m2, que seran gestionats per la Fundació Hàbitat3. Mediaurban serà l’encarregada del disseny i la construcció dels 47 pisos en un solar edificable de 4.340 m2, conegut com “Illa Sibèria”, que es llogaran a un preu assequible. Mediaurban i la Fundació Hàbitat3 han presentat la millor proposta tècnica i econòmica de la licitació. El projecte, que es finançarà amb fons privats, també preveu l’habilitació d’uns espais d’usos col·lectius al terrat i en algunes zones de les plantes baixes com ara una bugaderia industrial, una biblioteca i una superfície enjardinada per al cultiu vegetal comunitari, entre d’altres.


També hi haurà un espai de memòria del conjunt urbà, un homenatge al barri de La Plata i a la revolució domèstica que va impulsar La Sibèria mitjançant el procés d’industrialització del gel artificial, que va transformar els hàbits de consum a nivell metropolità. La promoció d’habitatges protegits de lloguer a l’illa
Sibèria té com a objectiu proveir d’habitatge assequible a les persones inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Barcelona. També es pot destinar a possibles necessitats d’entitats socials.

Mediaurban és l’encarregada de dur a terme el projecte arquitectònic, el disseny i la construcció dels habitatges, que seran gestionats i administrats per la Fundació Hàbitat3, gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social. Les famílies adjudicatàries hi podran accedir si estan inscrites al Registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit de Barcelona, a través dels processos reglats d’accés que porta a terme l’Ajuntament de Barcelona. Entre els aspectes que han destacat i que han estat valorats molt per sobre d’altres propostes presentades durant el procés de licitació pública, es troba la flexibilitat dels habitatges i la qualitat de l’espai de la proposta arquitectònica, així com l’accessibilitat universal, la racionalitat constructiva, estructural i de les instal·lacions. La proposta conté habitatges de doble orientació (una façana al carrer i l’altra a interior d’illa)
formats per un gran espai de menjador; una cuina oberta que ocupa l’espai central i articula la distribució de l’habitatge, que permet l’agrupació en dues, tres o quatre habitacions en funció de les necessitats d’ocupació; i dues terrasses amb portes vidrades per afavorir la visió dels espais verds de l’entorn.

El solar on es construiran els futurs habitatges socials s’ubica dins de l’illa de La Sibèria, una antiga fàbrica de gel construïda a principis del segle XX pels industrials Christensen i Corominas amb arquitectura de Bernadí Martorell. El nou conjunt d’habitatges estarà format per 5 nuclis d’escala, gestionats per un conserge i
pels experts d’Habitat3. Els llogaters i el conserge es podran comunicar, a més, a través de Habitant, aplicació digital desenvolupada per Mediaurban. Habitant permet, entre d’altres
funcions, gestionar els espais comunitaris, fer reserves o propostes d’usos en espais compartit, així com comunicar qualsevol incidència. Els pisos disposaran a més d’un “pack” tecnològic per
a monitoritzar el consum energètic amb Internet de les Coses i reduir la petjada ecològica de l’edifici, així com les factures vinculades al consum energètic o el manteniment. Cellnex és el soci tecnològic de la plataforma que desenvolupa Mediaurban.

pROJECTE PIONER

La construcció d’habitatges a preu assequible a l’illa Sibèria és un projecte pioner on per primera vegada es licita un solar municipal en règim de dret de superfície per a lloguer social i s’obre a societats mercantils amb ànim de lucre, per corresponsabilitazar-les també en la generació d’habitatge protegit. El model s’inclou dins de l’impuls de la “promoció delgada” prevista al Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 de l’Ajuntament de Barcelona, que consisteix en buscar aliances amb sectors privats amb ànim de lucre o sense ànim de lucre per construir i gestionar habitatges protegits en règim cooperatiu o de lloguer, sense perdre en cap cas la titularitat pública del sòl. En particular, el Pla del Dret a l’Habitatge preveu que el 25% de l’ampliació del parc assequible es faci a través d’aliances amb el sector privat i cooperatiu.